About Us | Recent Clients | Site Map | Contact Us


ENG | THAI

รายละเอียดหลักสูตร > ปัจจัยของการทำลูกค้าสัมพันธ์


   ปัจจัยของการทำลูกค้าสัมพันธ์
การที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านั้น จุดยืนและหน้าที่ของแต่ละบุคคลถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะมองข้ามไปมิได้ ดังนั้น การติดต่อสื่อสารระหว่าง ‘ผู้ให้บริการ’ และผู้รับบริการในการติดต่อนั้น ควรจะเกิดขึ้นในจุดที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การให้บริการที่มีคุณภาพเปรียบเสมือนพื้นฐานที่สำคัญในการนำพาธุรกิจไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการสร้างผลกำไรให้กับตัวองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การทดสอบปฏิกิริยาของแต่ละบุคคลก็ควรที่จะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกจัดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านลูกค้าสัมพันธ์และทำให้มั่นใจได้ว่า ได้มีการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

และยิ่งไปกว่านั้นแล้ว การทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งในด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และด้านประสบการณ์ต่างๆ ที่ลูกค้าได้รับ ก็เปรียบเสมือนส่วนสำคัญในการบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จทั้งในด้านลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้านั่นเอง

นี่คือสามองค์ประกอบหลักในการทำลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งจะเปรียบได้กับแนวพื้นหินที่เรียงกันอย่างมั่นคงกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผลของ ไซแน็ปติก

การให้บริการลูกค้าแบบพบหน้า
การจัดการด้านการบริการลูกค้า
ลูกค้าสัมพันธ์และการจัดการด้านประสบการณ์ลูกค้า (ขั้นตอนต่อไป)

 

 

 


e-mail: info@synaptic.co.th | tel: (+66) 02-662-4443 | fax: (+66) 02-258-7222
Hitso Synaptic Ltd.: 8 Sukhumvit 47, Klong Tan Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand