About Us | Recent Clients | Site Map | Contact Us


ENG | THAI

รายละเอียดหลักสูตร > การเสริมสร้างทักษะด้านการจัดการ


     การเสริมสร้างทักษะด้านการจัดการ
ในปัจจุบันนี้ บุคลากรขององค์กรต่างๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องถูกบริหารจัดการ แต่พวกเขาต้องการผู้นำ แน่นอนว่านี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ หากแต่ว่าเราต้องขยายทักษะการจัดการต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงทักษะการเป็นผู้นำอีกด้วย เพื่อให้เกิดแนวคิดเรื่อง ภาวะผู้นำด้านการจัดการบริหาร

อีกแง่มุมหนึ่งของการจัดการบริหารที่ประสบความสำเร็จคือความสามารถในการดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าจะมองกันจริงๆ แล้วเวลาส่วนใหญ่ที่เราหมดไปกับการประชุมนั้น มากกว่าครึ่ง หมดไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่ามีคนอยู่น้อยมากที่จะรู้ถึงวิธีการดำเนินการประชุมให้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป โดยมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับระเบียบและการปฏิบัติในที่ประชุม

อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือ การฝึกสอนและให้คำปรึกษา การเปรียบเปรยระหว่างโลกธุรกิจกับโลกกีฬานั้น เกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งไม่มีแง่มุมไหนที่จะเหมาะสมมากไปกว่าเรื่องการฝึกสอน ปรมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ด้านกีฬานั้นได้รับการฝึกสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสมบูรณ์ ใน วิชาชีพของเขา – และธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงนั้น ก็ได้เล็งเห็นว่านี่คือหนทางที่จะพัฒนาและส่งเสริมทักษะความสามารถขององค์กร – ซึ่งจะส่งผลถึงกำไรในตอนท้ายนั่นเอง

หนึ่งในความท้าทายลำดับต้นๆ ขององค์กรสมัยใหม่ คือการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานนั้น ยังเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องความสามารถและแรงจูงใจ เราต่างต้องสามารถที่จะทำงานใดๆ ก็ตามและต้องอยากที่จะทำงานนั้นๆ ด้วยอย่างเต็มความสามารถของเรา แต่จากการวิเคราะห์นั้นได้แสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจนั้นเกิดขึ้นจากภายในแต่ละคน ดังนั้น ผู้บริหารต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ โดยการสร้างสภาวะแวดล้อมเชิงบวกเพื่อที่บุคลากรจะเกิดแรงจูงใจจากภายในนั่นเอง

เช่นเดียวกับเรื่องการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและหลากหลายประเทศ การตระหนักถึงและการรับรู้ทางวัฒนธรรมนั้นถือเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในการจัดการบริหารบุคลากรที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรม

และที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นถือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ผู้จัดการหรือผู้บริหารสมัยใหม่ต้องมีทักษะความสามารถพื้นฐาน เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไซแน็ปติก ตระหนักถึงความจำเป็นเหล่านี้ ในรูปแบบของ กิจกรรมเชิงวิชาการที่สำคัญทั้ง 6 ประการดังนี้

ภาวะผู้นำด้านการบริหารจัดการ – การเรียนรู้เพื่อเป็นผู้นำ
การดำเนินการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
การฝึกสอนและให้คำปรึกษา
การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรของคุณ
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การพัฒนาความสามารถหลักในการจัดการบริหาร

 


e-mail: info@synaptic.co.th | tel: (+66) 02-662-4443 | fax: (+66) 02-258-7222
Hitso Synaptic Ltd.: 8 Sukhumvit 47, Klong Tan Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand