About Us | Recent Clients | Site Map | Contact Us


ENG | THAIยินดีต้อนรับเข้าสู่ไซแน็ปติก

การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ทันสมัย….


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ไซแน็ปติก – การพัฒนาด้านการจัดการที่ทันสมัย

ปัจจุบันนี้ ประเด็นที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตาม ต่างก็ต้องคำนึงถึงเรื่องการพัฒนาด้านภาวะความเป็นผู้นำ การสร้างวัฒนธรรมที่จะนำไปสู่การทำงานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการความสามารถและการสร้างความมั่นใจ เพื่อให้การฝึกอบรมในด้านต่างๆ นั้น มีคุณภาพและสัมพันธ์กับสายงาน

โดยปกติการฝึกอบรมแบบเดิมๆ ที่มีผู้ชำนาญดูแลอย่างใกล้ชิดจะใช้เวลาหลายวัน ซึ่งบ่อยครั้งผลจากการฝึกอบรมก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

นี่อาจเป็นเพราะปริมาณของสารสนเทศจากการสัมนานั้น  มีมากเกินกว่าที่จะซึมซับได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้น  ทั้งนี้  ความสามารถในการเรียนรู้และซึมซับสารสนเทศของแต่ละบุคคลก็ยังเป็นไปในลักษณะที่แตกต่างกันอีกด้วย  จากเร็วสุดขีดลงไปถึงอัตราที่ค่อนข้างช้าเลยทีเดียว

ผู้ฝึกสอนนั้นดำเนินการสัมนาเพื่อใคร

การสัมนานั้นควรจะดำเนินไปด้วยความเร็วที่เหมาะสม เพื่อที่จะคลอบคลุมเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้รับการฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เข้าร่วมการสัมนาใช่หรือไม่

จากสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้น แม้ว่าผู้เข้าร่วมในการสัมนาจะสามารถซึมซับและทำความเข้าใจกับเนื้อหาในการฝึกอบรมได้ แต่พวกเขาจะสามารถจดจำสิ่งเหล่านั้นได้นานเแค่ไหนและนำไปใช้ได้จริงหรือไม่

ปัจจุบันการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกนั้น ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งได้รับความนิยม แต่การเรียนรู้โดยผ่านสื่อประเภทนี้ก็ยังมีทั้งปัญหาและข้อเสียอยู่ในตัวของมันเองโดยเฉพาะถ้านำไปใช้โดยไม่มีผู้แนะนำที่ถูกต้อง

องค์กรจะสามารถประเมินผลการเข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละบุคคลอย่างละเอียดได้อย่างไร

อีกนัยหนึ่ง คุณจะจัดสรรงบประมาณสำหรับการอบรมนั้นให้คุ้มค่าได้อย่างไร และคุณจะทราบได้อย่างไรว่าแนวทางการฝึกอบรมที่คุณเลือกใช้นั้น ได้เสริมประสิทธิภาพให้กับการดำเนินธุรกิจและการเพิ่มผลกำไร

ไซแน็ปติก คือ ทางออกของปัญหาเหล่านี้

ไซแน็ปติก คือ การรวมตัวของกลุ่มผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การฝึกอบรมการจัดการ การพัฒนาธุรกิจ การสร้างทีมและความเชี่ยวชาญด้านการกระตุ้นและจูงใจคน การผลิตภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์ รวมไปถึงการฝึกสอนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก และดีวีดีอีกด้วย

ผลลัพธ์จากการผสมผสานความชำนาญที่หลากหลายเอาไว้ด้วยกันนั้น จะเป็นไปในรูปแบบการฝึกอบรมที่รวบรวมการใช้สื่อต่างๆ เอาไว้หลายประเภท เช่น ดีวีดีหลายภาษา การเรียนผ่านเว็บ และการทำกิจกรรมแบบกลุ่มโดยมีผู้ฝึกสอนอยู่ด้วยอย่างใกล้ชิด ด้วยขั้นตอนการฝึกอบรมที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมนี้เอง

จะทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึง อีกทั้งยังเรียกใช้และเก็บรักษาข้อมูลจากการฝึกอบรม และพัฒนาความชำนาญต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้องค์กรที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้นมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำเกี่ยวกับประโยชน์ที่แท้จริงของการฝึกอบรมนี้ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทำไมแนวทางนี้จึงมีประสิทธิภาพ โปรดคลิ๊กที่ แนวทางการปฎิบัต

หากคุณต้องการทราบว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ บริษัทหรือองค์กรของคุณได้อย่างไร โปรดติดต่อเราทาง info@synaptic.co.th

ไซแน็ปติก เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ฮิทโซ ไซแน็ปติก จำกัด


e-mail: info@synaptic.co.th | tel: (+66) 02-662-4443 | fax: (+66) 02-258-7222
Hitso Synaptic Ltd.: 8 Sukhumvit 47, Klong Tan Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand