About Us | Recent Clients | Site Map | Contact Us


ENG | THAIการทำงานร่วมกัน:การสร้างทีมทุกวันนี้การดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงนั้น ต่างก็ให้การยอมรับในเรื่องการใช้แนวคิดเกี่ยวกับ ‘ทีม’ เพื่อเป็นองค์ประกอบในการบริหารองค์กรด้วยกันทั้งสิ้น ความคิดที่ว่า กลุ่มคนที่หลากหลายทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันนั้นย่อมเป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่า เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วธุรกิจสมัยใหม่มากมายที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ก็เนื่องมาจากการมีทีมเวิร์คที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานร่วมกัน: การสร้างทีม คือ หน่วยแรกในหลักสูตรการสร้างทีมเพื่อพัฒนาแนวคิดตั้งแต่รูปแบบพื้นฐานไปยังทีมปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ จนถึงทีมเวิร์คในระดับผู้บริหาร

เริ่มด้วยการอธิบายถึงความสำคัญของทีมต่อการทำธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างทีมเป็นไปอย่างไร หลักสูตรส่วนใหญ่ของ การทำงานร่วมกัน:การสร้างทีม จะให้ความสำคัญกับการเล่นเกมส์แบบโฟกัส ซึ่งเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ไม่มีความเครียด อีกทั้ง ยังจะช่วยในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ทั้งในระดับส่วนตัวและระดับกลุ่ม การพัฒนาสปิริตของทีม การชิมลางความท้าทายทางธุรกิจผ่านวิธีการแสดงบทบาทแบบโฟกัส โดยมีการสรุปผลภายหลังการเล่นเกมส์นั้นๆ และยังจะมีการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการพบปะหรือประชุมอย่างไม่เป็นทางการในเย็นวันแรกอีกด้วย


e-mail: info@synaptic.co.th | tel: (+66) 02-662-4443 | fax: (+66) 02-258-7222
Hitso Synaptic Ltd.: 8 Sukhumvit 47, Klong Tan Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand